ที่อยู่ :

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว

419 หมู่่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150

 

โทรศัพท์ :

0 4579 5016

โทรสาร :

0 4579 5016 ต่อ 26

 

E-mail :

info@tessabalpatiu.go.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป รับ,ส่ง หนังสือ เอกสาร)

admin@tessabalpatiu.go.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์ แจ้งปัญหาการใช้งาน)

 

 

Facebook :

www.facebook.com/tessabalpatiu

 

 

ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนทุจริต

 

 

จำเป็น

จำเป็น

จำเป็น

กำลังส่งแบบฟอร์ม...

เซิร์ฟเวอร์พบข้อผิดพลาด

ได้รับแบบฟอร์มแล้ว

จำเป็น

จำเป็น

จำเป็น

จำเป็น

จำเป็น

CAPTCHA placeholder image

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.