ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มารับบริการกับเทศบาลตำบลป่าติ้ว

ช่วยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิงค์นี้ด้วยนะครับ

 

https://itas.nacc.go.th/go/eit/stdom2

 

หรือ Scan QR Code >>>

 

 

 

 

 

 

 

อ่านทั้งหมด...

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านทั้งหมด...

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.