กระดาน ถาม-ตอบ เทศบาลตำบลป่าติ้ว

 

ข้อตกลงการใช้งาน

 

  • ห้ามมีข้อความและเนื้อหาที่ทำให้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เสื่อมเสีย
  • ห้ามมีข้อความและเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวง โฆษณาขายตรง ยาลดความอ้วน แชร์ลูกโซ่
  • ห้ามมีข้อความและเนื้อหาที่ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหาย หมิ่นประมาทผู้อื่น ไม่ว่าจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่
  • ห้ามมีข้อความที่ส่อเสียดหรือว่ากล่าวให้ร้ายแก่สมาชิกผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะมีว่าอย่างไร จะกล่าวถึงชื่อผู้อื่นหรือไม่
  • ห้ามมีข้อความที่ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันไม่ว่าผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบนั้นจะตั้งใจหรือไม่
  • ห้ามมีข้อความที่ส่อไปในเรื่องเพศ ลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
  • ห้ามมีข้อความที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือข้อความที่ไม่ตรงประเด็น หรือข้อความที่ซ้ำๆ ในกระทู้เดียวกันหรือหลายกระทู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เจตนาของผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบ และสถานการณ์ในกระทู้นั้น
  • ห้ามมีข้อความหรือกระทู้ที่ส่อให้เห็นถึงเจตนาในการพนันต่างๆ ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม
  • ห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับบุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่สาม เช่นหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ต (IP) ยกเว้นในกรณีที่เป็นการติดต่อทางธุรกิจหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์

 

เทศบาลตำบลป่าติ้ว ถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่านและเข้าใจในข้อตกลงในการใช้บริการข้างต้นนี้เป็นอย่างดีแล้ว และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัดทุกประการ

 

[ Website Policy ] [ Privacy Policy ] [ Sitemap ]

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.