ที่อยู่ :

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว

419 หมู่่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150

 

 

 

E-mail :

info@tessabalpatiu.go.th (เรื่องทั่วไป)

admin@tessabalpatiu.go.th (เว็บไซต์)

 

 

 

Youtube Chanel :

youtube.com/channel/tessabalpatiu

 

 

โทรศัพท์ :

0 4579 5016

โทรสาร :

0 4579 5016 ต่อ 26

 

 

Facebook :

www.facebook.com/tessabalpatiu

 

 

 

 

[ Website Policy ] [ Privacy Policy ] [ Sitemap ]

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.